Elállási nyilatkozati minta


45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett:3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5
…………………………………………………………………………………………………


A fogyasztó(k) neve:
…………………………………………………………………………………………………


A fogyasztó(k) címe:
…………………………………………………………………………………………………


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Kelt: ……………………………………………………………………………………………


---------------------------------------------
3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.


4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése


5 A megfelelő jelölendő